Skladiščenje

Poslovnim partnerjem nudimo možnost skladiščenja blaga – v navezavi z distribucijo ali brez. Nudimo tudi storitve prekladanja, kratkotrajnega skladiščenja, etiketiranja, komisioniranja, posoja euro palet.

4m4u_23